Voetnoot BTSTekstvak:

De Verklaring Arbeidrelatie is door de belastingdienst in het leven geroepen om meer duidelijkheid te verschaffen over het afdragen van de sociale premies. Voornamelijk de vraag wie deze premies moet afdragen wordt hiermee beantwoord.

 

Meerdere soorten VAR’s worden door de belastingdienst uitgegeven. De VAR waarmee Baars Technical Support werkt is de VAR “winst uit onderneming”. Hiermee bent u ervan verzekerd dat Baars Technical Support door de belastingdienst verantwoordelijk wordt gesteld voor het afdragen van de sociale premies.

 

Onduidelijkheid over de vraag of u als opdrachtgever loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet moet inhouden en afdragen is van de baan. Dit wordt allemaal gedaan door Baars Technical Support. Voor uw administratie ontvangt u een kopie van de VAR en paspoort zodat u dit kunt tonen wanneer de belastingdienst hierom zou vragen.

Verklaring ArbeidsRelatie (VAR)

Logo BTS

Copyright © 2008 Baars Technical Support